آسمان
آسمان رشک برد بهر زمینی که در او ------ دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشینند...


ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه دهم آذر 1393
ارسال توسط صابری---سورانی

سوالات فصل 1 (تابع)

سوالات فصل 2 (معادله درجه دوم)

 سوالات فصل 3 ( ترکیبات)

 -ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393

 سوالات فصل اول (انرژی)

سوالات فصل دوم (دما و گرما) 

 سوالات فصل سوم (الکتریسیته)

سوالات فصل چهارم (بازتاب نور)  

 سوالات فصل پنجم (شکست نور)

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393

سوالات فصل1 (دنباله ها) 

سوالات فصل2 (تابع) 

سوالات فصل3 (توابع خاص) 

سوالات فصل4(توابع نمائی-لگاریتمی) 

 سوالات فصل5 (مثلثات)

سوالات فصل6 (ماتریس) 

 سوالات فصل7 (ترکیبات)

 کلیه سوالات همکاران

 

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393

 سوالات ریاضی دوم

پاسخنامه ریاضی دوم

سوالات فصل 1 نیرومند 

پاسخنامه فصل 1 نیرومند 

سوالات فصل 1 فاطمه الزهرا 

 پاسخنامه فصل 1 فاطمه الزهرا

 سوالات فصل 1 آزاده - مهر

پاسخنامه فصل 1 آزاده -مهر

سوالات فصل 1 آزاده - آبان

سوالات فصل 1 آزاده - آبانارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
پروردگارا مرا از فضایلی که به کار مردم نیاید محروم ساز !  

و مرا به جهالت وحشی معارف لطیفی مبتلا نکن که در جذبه احساسهای بلند و اوج
معراجهای ماورا، برق گرسنگی را در عمق چشمی و خط کبود تازیانه را بر پشتی نتوانم دید.

که مذهب اگر پیش از مرگ بکار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد! ..... 

 

خدایا! به مذهبی ها بفهمان خدا همان اندازه در دنیا وجود دارد که در آخرت! ...... 

دکتر شریعتیارسال توسط صابری---سورانی
ارسال توسط صابری---سورانی

.

.

تابع

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393

سوالات آزمون نهائی 

سوالات همکاران

سوالات فصل 1

سوالات فصل 1ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : جمعه شانزدهم آبان 1393

متن آهنگ جان مریم

وای گل سرخ و سپیدم کی میایی
بنفشه برگ بیدم کی میایی
تو گفتی گل درآید من میایم
وای گل عالم تموم شد کی میایی

جان مریم چشماتو واکن سری بالا کن
در اومد خورشید شد هوا سفید
وقت اون رسید که بریم به صحرا آی نازنین مریم ... 

دانلود آهنگ نازنین مریم از محمد نوریادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ارسال توسط صابری---سورانی
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان 1393

من آن دم که گردم به مستی هلاك  .............  به آيين  مستان  بريدم  به  خاك

به  تابوتی  از چوب  تاكــــم     كنيد  ..............  به  راه   خرابات   خاكــم    كنيد

به  آب خرابات    غســــلم     دهيد  .............  پس  آنگاه  بر دوش مستم  نهيد

مريزيد   بر  گور من    جــــز  شراب  ............  مياريد    در   ماتمـم     جز   رباب

وليكن به شرطی كه در مــرگ من  ............   ننالد به جـــــز مطرب و چنگ  زن

تو خود حافظا ســر زمستی  متاب  .............   كه سلطان نخواهد خراج از خرابادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393

آن کسانی که به خرمای علی سیر شدند  ..............  پای گودال رسیدند، همه شیر شدند!...  ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393

صاحبا در حالتی کاین سینه غم بسیار داشت
یادم آمد از سوالی کان جناب اصــــــرار داشت

در خصوص شعر حافــــــظ زانکه فرمودی به من
بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقــــــــار داشت

فکر بسیاری نمودم هیـــــــــــــچ معلومم نشد
زانکه در شعرش نشان اسرار ها بسیار داشت

نیمه شب غواص گردیدم به بحــــــــــر ابجدی
تا ببینم این صــــدف آخــــر چه در در بار داشت

بلبلی برگ گلی شـــد سیصد و پنجاه و شش
با علی و با حسیـــــن و با حسن معیار داشت

برگ گل ســبز است و او دارد نشانی از حسن
زانکه در وقت وفاتش سبــــــزی رخسار داشت

گل خودش سرخ است و او دارد نشانی از حسین
زانکه در وقت شهـــــــــــــادت عارض گلنار داشت

بلبلی باشــــــد علی و از فـــــــــراق این دو گل
روز و شب در سینـــــه اش او ناله بسیار داشت

این حســــــــاب ابجدی و این حســــــاب رویتی
مدعی برگو ببینم این کـــــــــــــدام انکار داشت

در حقیقت شعــر حافظ خوب سنجیدی "وصال "
پای بندی در معــــــــانی گو که این انکار داشت

وصال شیرازی 

 با تشکر از  آقای افشاری بابت ارسال این غزل.ارسال توسط صابری---سورانی

گالیله: در ریاضیات آنچه مهم است، فکر کردن است !

از وبلاگ آقای افشاریارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393

هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ

 

الفبای خط میخی پارسی باستان

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه سوم آبان 1393


گفت دانایـــــــــى که گرگى خیره سر

هســــت پنهان در نهــــــــــاد هر بشرلاجرم جارى اســـــــــت پیکارى سترگ

روز و شب مابین این انســـــــان و گرگزور بازو چاره این گــــــــــــــرگ نیست

صاحب اندیشـــــــــه داند چاره چیست


اى بســــــا انسان رنجـــــــــور  پریش

سخـــــــــت پیچیده گلوى گرگ خویش


وى بســــــــا زور آفرین مردِ دلیـــــــر

هست در چنگــــــــال گرگ خود اسیر


هرکه گرگـــــــــش را دراندازد به خاک

رفته رفته مى‌شود انســــــــــــان پاک

 

وانکه از گرگــش خورد هر دم شکست

گرچه انســـــان مى‌نماید، گرگ هست وانکـــــــــــــه با گرگش مدارا مى‌کند

خلق و خوى گــــــــــــرگ پیدا مى‌کند

             

در جوانى جـــــــــــــان گرگت را بگیر

واى اگر این گـــــــــرگ گردد با تو پیر


روز پیرى گر که باشى همچو شیر

ناتوانى در مصــــــــــــــاف گرگ پیر


 مردمان گر یکـــــــــــدگر را مى‌درند

گرگـــــهاشان رهنما و رهبــــــــرنداینکه انسان هست این سان دردمند

گرگـــــــها فرمان روایى مى‌کـــــــنندوان ستمـــــــکاران که با هم محرمند

گرگــــــهاشان آشــــــــــــنایان همندگرگها همراه و انســــــــــانها غریب

   با که باید گفـــــــت این حال عجیب!...

 


 ارسال توسط صابری---سورانی


خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد

تا "گود" هست، میان دارم، اهل کنار، نخواهم شد


یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم

چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد


من زنده ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن

از سنگ و صخره نپرهیزم، سیلم، مهار نخواهم شدگیسو به حیله چرا پوشم، گردآفرید چرا باشم

من آن زنم که به نامردی، سوی حصار نخواهم شد


برقم که بعد درخشیدن، از من سکوت نمی زیبد

غوغای رعد ز پی دارم، غافل ز کار نخواهم شد


تیری که چشم مرا خسته ست، در کشتنم به خطا جسته ست

"بر پشت زین" ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد


گفتم هر آنچه که بادا باد، گر اعتراض و اگر فریاد

"تنها صداست که می ماند" من ماندگار نخواهم شددر عین پیری و بیماری، دستی به یال سمندم هست

مشتاق تاختنم؛ گیرم دیگر سوار نخواهم شدسیمین بهبهانی
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : جمعه یازدهم مهر 1393

 متن اهنگ همه هیچم (همایون شجریان)

نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!
نه ز بادم و نه زآتش که نواده ی زمینم!

منم و چراغ خردی که بمیرد از نسیمی
نه سپیده دم به دستم، نه ستاره بر جبینم

نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم

نه حق حقم، نه نا حق
نه بدم، نه خوب مطلق
سیه و سپیدم: ابلق! که به نیک و بد عجینم
تب بوسه ایم از آن لب، به غنیمت است امشب
که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم
که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم

نزنم نمک به زخمی که همیشگی است، باری،
که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم
که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم
نه فرشته ام، نه شیطان...ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393
هر کس بدین درگاه وارد شد نانش دهید و از ایمانش مپرسید چون هرکس که به درگاه

حق جل و علی به جان ارزد بدین درگاه به نان ارزد...


"شیخ ابوالحسن خرقانی"ارسال توسط صابری---سورانی

شب است و ساغر شوقم ز باده گلگون است

ولی چه سود که در جــــام زندگی خون است

 

ز سوی قمریکان شکســـــــــــــــته بال چمن

هر آنچه نغمه به گوشـم رسیده محزون است

 

 

سرود سرمـــدی ای دوست لحظه ای سرکن

که غـــــــم نموده کمین در پی شبیخون است

 

 

چه گوهـــــــــــــــری به کمال تو کار برده فلک

که هر هــــــــــنر که تو را داده در مکنون است

 

ندارد این همه شور و نشاط و ســـــــرمستی

شراب اگر چه ز خمــــــــــــخانه فلاطون است

قلــــم ز نیشکر است و رقــــم ز سوده مشک

ز بس که خط تو شیرین و شنگ و موزون است

 

پری وشان خـــــط و خلق و بانگ و نغمه و شور

به هم برآمده ای دوست این چه افســون است

 

تو کوله بار هنـــــــر بسته می روی شب و روز

اگر چه فاصــــله ها کوه و دشت و هامون است

 

شجـــر که پاک بود میوه اش شکــــــر ریز است

گهر که پاک بود طالعش هــــــــــــــمایون است

 

به شعـــــــــر حافظ و آوای دلکشت "بیـــــــژن"

اگر که جان دهد از شـــــــــــوق باز مغبون است 

 

زاد روزت خجسته و میمون باد خسرو آواز ایران استاد شجریان...ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393

 برسان باده كه غــــــــــــــــم روي نمود اي ساقي
 اين شبيخون بــــــــــــــــــــلا باز چه بود اي ساقي

 حاليــــــــا نقش دل ماست در آئيــــــــــــنه ي جام
 تا چه رنگ آورد اين چــــــــــــــــرخ كبود اي ساقي

 ديدي آن يــــــــــــــار كه بســـــــتيم صد امّيد در او
 چون به خون دل ما دســـــــــــت گشود اي ساقي

 تيـــــــــــــره شد آتش يزداني ما از دم ديـــــــــــــو
 گر چه در چشـــــــــــم خود انداخته دود اي ساقي

تشنه ي خون زمين است فــــــــــــــلك، وين مه نو
 كهنه داسي است كه بـس كشته درود اي ساقي

 منّتي نيــــــــست اگر روز و شبي بيشــــــــــم داد
 چه از او كــــــــــــاست و برمن چه فزود اي ساقي

  بس كه شستيم به خونــــــــــاب جگر جامه ي جان
  نه از او تــــــــــــــــار به جا ماند و نه پود اي ساقي

 حق به دست دل من بود كه در معبد عشــــــــــــق
 سر به غيــــــــــــــر تو نياورد فـــــــــرود اي ساقي

 اين لب و جـــــــــام پي گردش مِي ساخـــــــته اند
  ورنه بي مي ز لب و جــــــــــام چه سود اي ساقي

 در فــــــرو بند كه چون "سايه" درين خلوت غـــــــم
 با كسم نيـــــــــــــست سر گفت و شنود اي ساقی

بیست و نهم شهریور یادآور سالروز وفات یکی از بزرگترین  اساتید موسیقی ایران است. استاد پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور ایرانی در ۲۹ شهریور ۸۸ دار فانی را وداع کرد.

روحش شاد و یادش گرامی...ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393
ای مرد فرمان خداوند در نظرت ناپسند نیاید،
راه راست را ترک مکن،
شورش مکن.
خدای بزرگ است،
 اهورامزدا که این هستی بی نقص را آفرید،
که شادی را  برای مردم آفرید،
که خرد و دلیری به داریوش شاه بخشید،
آنچه راست است خواست من است،
مرد دروغگو را دوست نیستم،
تند خو نیستم.
آنچه در خشمگینیم آشکار شود به نیروی اندیشه ام سخت نگه میدارم.
بر خود بسیار فرمانروایم...

بخشی از سخنان داریوش شاه هخامنشی در نقش رستم.ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393
يك جمله اي را يك بار علي مطهري گفت و به نظر من جمله درستي اومد. ايشون گفتن : " كه اگر عوارض تصميمات اقتصادي خودش را در ميان مدت نشان مي دهد عوارض تصميمات فرهنگي در بلند مدت خود رو نشون مي دهند و زمان لازم براي رفع آنها هم همين تناسب را دارد" .ارسال توسط صابری---سورانی

خرید سریال کره ای