آسمان
آسمان رشک برد بهر زمینی که در او ------ دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشینند...


 
تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393

 سوالات فصل اول (انرژی)

سوالات فصل دوم (دما و گرما) 

 سوالات فصل سوم (الکتریسیته)

سوالات فصل چهارم (بازتاب نور)  

 سوالات فصل پنجم (شکست نور)

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393

سوالات فصل1 (دنباله ها) 

سوالات فصل2 (تابع) 

سوالات فصل3 (توابع خاص) 

سوالات فصل4(توابع نمائی-لگاریتمی) 

 سوالات فصل5 (مثلثات)

سوالات فصل6 (ماتریس) 

 سوالات فصل7 (ترکیبات)

 کلیه سوالات همکاران

 

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393

 سوالات ریاضی دوم

پاسخنامه ریاضی دوم

سوالات فصل 1 نیرومند 

پاسخنامه فصل 1 نیرومند 

سوالات فصل 1 فاطمه الزهرا 

 پاسخنامه فصل 1 فاطمه الزهرا

 سوالات فصل 1 آزاده - مهر

پاسخنامه فصل 1 آزاده -مهر

سوالات فصل 1 آزاده - آبان

سوالات فصل 1 آزاده - آبانارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
پروردگارا مرا از فضایلی که به کار مردم نیاید محروم ساز !  

و مرا به جهالت وحشی معارف لطیفی مبتلا نکن که در جذبه احساسهای بلند و اوج
معراجهای ماورا، برق گرسنگی را در عمق چشمی و خط کبود تازیانه را بر پشتی نتوانم دید.

که مذهب اگر پیش از مرگ بکار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد! ..... 

 

خدایا! به مذهبی ها بفهمان خدا همان اندازه در دنیا وجود دارد که در آخرت! ...... 

دکتر شریعتیارسال توسط صابری---سورانی
ارسال توسط صابری---سورانی

.

.

تابع

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393

سوالات آزمون نهائی 

سوالات همکاران

سوالات فصل 1

سوالات فصل 1ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : جمعه شانزدهم آبان 1393

متن آهنگ جان مریم

وای گل سرخ و سپیدم کی میایی
بنفشه برگ بیدم کی میایی
تو گفتی گل درآید من میایم
وای گل عالم تموم شد کی میایی

جان مریم چشماتو واکن سری بالا کن
در اومد خورشید شد هوا سفید
وقت اون رسید که بریم به صحرا آی نازنین مریم ... 

دانلود آهنگ نازنین مریم از محمد نوریادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ارسال توسط صابری---سورانی

 سوالات فصل 1

سوالات فصل 2

سوالات فصل 3

سوالات فصل 4

سوالات فصل 5

سوالات فصل 6

سوالات فصل 7

سوالات فصل 8

سوالات فصل 9

کلیه سوالات ریاضی 1 همکارانارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان 1393

من آن دم که گردم به مستی هلاك  .............  به آيين  مستان  بريدم  به  خاك

به  تابوتی  از چوب  تاكــــم     كنيد  ..............  به  راه   خرابات   خاكــم    كنيد

به  آب خرابات    غســــلم     دهيد  .............  پس  آنگاه  بر دوش مستم  نهيد

مريزيد   بر  گور من    جــــز  شراب  ............  مياريد    در   ماتمـم     جز   رباب

وليكن به شرطی كه در مــرگ من  ............   ننالد به جـــــز مطرب و چنگ  زن

تو خود حافظا ســر زمستی  متاب  .............   كه سلطان نخواهد خراج از خرابادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393

آن کسانی که به خرمای علی سیر شدند  ..............  پای گودال رسیدند، همه شیر شدند!...  ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393

صاحبا در حالتی کاین سینه غم بسیار داشت
یادم آمد از سوالی کان جناب اصــــــرار داشت

در خصوص شعر حافــــــظ زانکه فرمودی به من
بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقــــــــار داشت

فکر بسیاری نمودم هیـــــــــــــچ معلومم نشد
زانکه در شعرش نشان اسرار ها بسیار داشت

نیمه شب غواص گردیدم به بحــــــــــر ابجدی
تا ببینم این صــــدف آخــــر چه در در بار داشت

بلبلی برگ گلی شـــد سیصد و پنجاه و شش
با علی و با حسیـــــن و با حسن معیار داشت

برگ گل ســبز است و او دارد نشانی از حسن
زانکه در وقت وفاتش سبــــــزی رخسار داشت

گل خودش سرخ است و او دارد نشانی از حسین
زانکه در وقت شهـــــــــــــادت عارض گلنار داشت

بلبلی باشــــــد علی و از فـــــــــراق این دو گل
روز و شب در سینـــــه اش او ناله بسیار داشت

این حســــــــاب ابجدی و این حســــــاب رویتی
مدعی برگو ببینم این کـــــــــــــدام انکار داشت

در حقیقت شعــر حافظ خوب سنجیدی "وصال "
پای بندی در معــــــــانی گو که این انکار داشت

وصال شیرازی 

 با تشکر از  آقای افشاری بابت ارسال این غزل.ارسال توسط صابری---سورانی

گالیله: در ریاضیات آنچه مهم است، فکر کردن است !

از وبلاگ آقای افشاریارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393

هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ

 

الفبای خط میخی پارسی باستان

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه سوم آبان 1393


گفت دانایـــــــــى که گرگى خیره سر

هســــت پنهان در نهــــــــــاد هر بشرلاجرم جارى اســـــــــت پیکارى سترگ

روز و شب مابین این انســـــــان و گرگزور بازو چاره این گــــــــــــــرگ نیست

صاحب اندیشـــــــــه داند چاره چیست


اى بســــــا انسان رنجـــــــــور  پریش

سخـــــــــت پیچیده گلوى گرگ خویش


وى بســــــــا زور آفرین مردِ دلیـــــــر

هست در چنگــــــــال گرگ خود اسیر


هرکه گرگـــــــــش را دراندازد به خاک

رفته رفته مى‌شود انســــــــــــان پاک

 

وانکه از گرگــش خورد هر دم شکست

گرچه انســـــان مى‌نماید، گرگ هست وانکـــــــــــــه با گرگش مدارا مى‌کند

خلق و خوى گــــــــــــرگ پیدا مى‌کند

             

در جوانى جـــــــــــــان گرگت را بگیر

واى اگر این گـــــــــرگ گردد با تو پیر


روز پیرى گر که باشى همچو شیر

ناتوانى در مصــــــــــــــاف گرگ پیر


 مردمان گر یکـــــــــــدگر را مى‌درند

گرگـــــهاشان رهنما و رهبــــــــرنداینکه انسان هست این سان دردمند

گرگـــــــها فرمان روایى مى‌کـــــــنندوان ستمـــــــکاران که با هم محرمند

گرگــــــهاشان آشــــــــــــنایان همندگرگها همراه و انســــــــــانها غریب

   با که باید گفـــــــت این حال عجیب!...

 


 ارسال توسط صابری---سورانی


خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد

تا "گود" هست، میان دارم، اهل کنار، نخواهم شد


یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم

چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد


من زنده ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن

از سنگ و صخره نپرهیزم، سیلم، مهار نخواهم شدگیسو به حیله چرا پوشم، گردآفرید چرا باشم

من آن زنم که به نامردی، سوی حصار نخواهم شد


برقم که بعد درخشیدن، از من سکوت نمی زیبد

غوغای رعد ز پی دارم، غافل ز کار نخواهم شد


تیری که چشم مرا خسته ست، در کشتنم به خطا جسته ست

"بر پشت زین" ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد


گفتم هر آنچه که بادا باد، گر اعتراض و اگر فریاد

"تنها صداست که می ماند" من ماندگار نخواهم شددر عین پیری و بیماری، دستی به یال سمندم هست

مشتاق تاختنم؛ گیرم دیگر سوار نخواهم شدسیمین بهبهانی
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : جمعه یازدهم مهر 1393

 متن اهنگ همه هیچم (همایون شجریان)

نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!
نه ز بادم و نه زآتش که نواده ی زمینم!

منم و چراغ خردی که بمیرد از نسیمی
نه سپیده دم به دستم، نه ستاره بر جبینم

نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم

نه حق حقم، نه نا حق
نه بدم، نه خوب مطلق
سیه و سپیدم: ابلق! که به نیک و بد عجینم
تب بوسه ایم از آن لب، به غنیمت است امشب
که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم
که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم

نزنم نمک به زخمی که همیشگی است، باری،
که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم
که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم
نه فرشته ام، نه شیطان...ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393
هر کس بدین درگاه وارد شد نانش دهید و از ایمانش مپرسید چون هرکس که به درگاه

حق جل و علی به جان ارزد بدین درگاه به نان ارزد...


"شیخ ابوالحسن خرقانی"ارسال توسط صابری---سورانی

شب است و ساغر شوقم ز باده گلگون است

ولی چه سود که در جــــام زندگی خون است

 

ز سوی قمریکان شکســـــــــــــــته بال چمن

هر آنچه نغمه به گوشـم رسیده محزون است

 

 

سرود سرمـــدی ای دوست لحظه ای سرکن

که غـــــــم نموده کمین در پی شبیخون است

 

 

چه گوهـــــــــــــــری به کمال تو کار برده فلک

که هر هــــــــــنر که تو را داده در مکنون است

 

ندارد این همه شور و نشاط و ســـــــرمستی

شراب اگر چه ز خمــــــــــــخانه فلاطون است

قلــــم ز نیشکر است و رقــــم ز سوده مشک

ز بس که خط تو شیرین و شنگ و موزون است

 

پری وشان خـــــط و خلق و بانگ و نغمه و شور

به هم برآمده ای دوست این چه افســون است

 

تو کوله بار هنـــــــر بسته می روی شب و روز

اگر چه فاصــــله ها کوه و دشت و هامون است

 

شجـــر که پاک بود میوه اش شکــــــر ریز است

گهر که پاک بود طالعش هــــــــــــــمایون است

 

به شعـــــــــر حافظ و آوای دلکشت "بیـــــــژن"

اگر که جان دهد از شـــــــــــوق باز مغبون است 

 

زاد روزت خجسته و میمون باد خسرو آواز ایران استاد شجریان...ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393

 برسان باده كه غــــــــــــــــم روي نمود اي ساقي
 اين شبيخون بــــــــــــــــــــلا باز چه بود اي ساقي

 حاليــــــــا نقش دل ماست در آئيــــــــــــنه ي جام
 تا چه رنگ آورد اين چــــــــــــــــرخ كبود اي ساقي

 ديدي آن يــــــــــــــار كه بســـــــتيم صد امّيد در او
 چون به خون دل ما دســـــــــــت گشود اي ساقي

 تيـــــــــــــره شد آتش يزداني ما از دم ديـــــــــــــو
 گر چه در چشـــــــــــم خود انداخته دود اي ساقي

تشنه ي خون زمين است فــــــــــــــلك، وين مه نو
 كهنه داسي است كه بـس كشته درود اي ساقي

 منّتي نيــــــــست اگر روز و شبي بيشــــــــــم داد
 چه از او كــــــــــــاست و برمن چه فزود اي ساقي

  بس كه شستيم به خونــــــــــاب جگر جامه ي جان
  نه از او تــــــــــــــــار به جا ماند و نه پود اي ساقي

 حق به دست دل من بود كه در معبد عشــــــــــــق
 سر به غيــــــــــــــر تو نياورد فـــــــــرود اي ساقي

 اين لب و جـــــــــام پي گردش مِي ساخـــــــته اند
  ورنه بي مي ز لب و جــــــــــام چه سود اي ساقي

 در فــــــرو بند كه چون "سايه" درين خلوت غـــــــم
 با كسم نيـــــــــــــست سر گفت و شنود اي ساقی

بیست و نهم شهریور یادآور سالروز وفات یکی از بزرگترین  اساتید موسیقی ایران است. استاد پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور ایرانی در ۲۹ شهریور ۸۸ دار فانی را وداع کرد.

روحش شاد و یادش گرامی...ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393
ای مرد فرمان خداوند در نظرت ناپسند نیاید،
راه راست را ترک مکن،
شورش مکن.
خدای بزرگ است،
 اهورامزدا که این هستی بی نقص را آفرید،
که شادی را  برای مردم آفرید،
که خرد و دلیری به داریوش شاه بخشید،
آنچه راست است خواست من است،
مرد دروغگو را دوست نیستم،
تند خو نیستم.
آنچه در خشمگینیم آشکار شود به نیروی اندیشه ام سخت نگه میدارم.
بر خود بسیار فرمانروایم...

بخشی از سخنان داریوش شاه هخامنشی در نقش رستم.ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393
يك جمله اي را يك بار علي مطهري گفت و به نظر من جمله درستي اومد. ايشون گفتن : " كه اگر عوارض تصميمات اقتصادي خودش را در ميان مدت نشان مي دهد عوارض تصميمات فرهنگي در بلند مدت خود رو نشون مي دهند و زمان لازم براي رفع آنها هم همين تناسب را دارد" .ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393
‏بسیار از ما سوال شده که تخصص مریم میرزاخانی چیست و او چرا مهم‌ترین جایزه ریاضی جهان را از آن خود کرده است.

برای اینکه بدانیم چرا پروفسور میرزاخانی جایزه فیلدز را گرفت، باید کمی اطلاعات هندسی دوره دبیرستانی را بیاد بیاوریم. نترسید! قول می دهیم سراغ فرمول ها نرویم.

اول از هندسه اقلیدوسی شروع کنیم. چون این دقیقا چیزیست که در دبستان و دبیرستان یاد می‌گیریم. داستان از آنجا شروع شد که در بازه‌ای از زمان تعداد قضیه ها و قانونها و قواعد ریاضی خیلی زیاد شده بود و مسلماً همه با هم ربط داشتند. ولی یک سری قواعدی هم بودند که اصولاً قابل اثبات نبودند، هر چند خیلی واضح بنظر می‌رسیدند. در جستجوی اینکه کدام قانون با کدام قانون دیگر در ارتباط است و کدام یک از دیگری نتیجه گرفته میشود؛ ریاضیدانها به 5 اصل رسیدند که قابل اثبات نبودند و از یکدیگر نتیجه گرفته نمی‌شدند و معروف به اصول اولیه هندسه اقلیدوسی شدند:

1. مابین دو نقطه فقط یک خط راست میتوان رسم کرد.
2. یک پاره خط را می توان از هر دو طرف تا بینهایت ادامه داد.
3. از هر نقطه میتوان یک دایره با شعاع دلخواه رسم کرد
4. همه زوایای قائمه با هم برابرند.
5. از هر نقطه خارج یک خط فقط یک خط موازی با خط اول می توان رسم کرد.

هیچکدام از اینها را نمی‌توان به تنهایی اثبات کرد و توسط بقیه قوانین هم قابل اثبات نبودند، ولی فقط با استفاده از همین 5 اصل کل مباحث ریاضی آن زمان قابل اثبات بود. ریاضیدانها انسان های کنجکاوی هستند و البته هم سرکش. یک ریاضیدان آلمانی بنام ریمان تصمیم گرفت این 5 اصل را کمتر کند، یعنی یکی از آنها را با استفاده از بقیه اثبات کند، تلاش زیادی کرد ولی موفق نبود. در همین هنگام در روسیه هم یک ریاضیدان دیگر بنام لباچوفسکی روی همین مسئله کار کرد. تمام تلاشهای اولیه این دو به جایی نرسید، ولی هردو، ایده ی تقریبا مشترکی را دنبال کردند. هردو اصل پنجم رو کنار گذاشتند و سعی کردند تمام قضایا در هندسه اقلیدوسی را بدون آن حل کنند. نتیجه جالب این بود که اجبارا به یک اصل جانشین برای اصل پنجم نیاز پیدا کردند. لباچوفسکی گفت از نقطه خارج خط دو یا تعداد بیشمار خط موازی می توان رسم کرد و ریمان گفت اصلاً نمی توان خطی موازی رسم کرد. این شروع ایجاد دو هندسه کاملا متفاوت با هندسه اقلیدوسی بود.

ولی کاربرد هندسه ریمانی چه بود؟ کاربرد اکتشافات ریاضی معمولا سالها بعد از کشف مشخص میشود. حدود 70 سال بعد از ریمان، اینشتین خیلی خوشحال بود که ریمان این هندسه را قبلا فرموله کرده و او می تواند از آن استفاده کند. خود ریمان هیچ تصوری از کاربرد هندسه جدیدش نداشت. هندسه لباچوفسکی هنوز هم کاربرد چندانی ندارد. ولی فیزیک نسبیت بدون هندسه ریمان امکان پذیر نیست. 

تخصص پروفسور میرزاخانی هندسه ریمان است. خصوصا محاسبه سطح و حجم اشکال ریمانی یا بهتر بگویم اشکالی که در فضای چهار بعدی خم شده اند.

حالا باید کمی راجع به محاسبه سطح بدانیم. خوشبختانه نصف هندسه دبیرستانی در مورد محاسبه مربع، مستطیل، دایره، ذوزنفه و غیره هست. یعنی وقتی شکل ما قابل محاسبه باشد فقط یک فرمول لازم داریم تا سطح آن را بگوییم. تا اوایل قرن هجده محاسبه دقیق سطوح محصور بین منحنی ها کار سخت و طاقت فرسایی برای ریاضیدانان بود. ولی بزرگترین ریاضیدان تمام قرون «لایب‌نیتز» ابزار جدیدی بوجود آورد که به «بینهایت کوچکها» معروف است. ایده ساده بود و محاسبات ریاضی آن با نبوغ لایب نیتز تکمیل شد. برای محاسبه سطح زیر منحنی کافیست آن را بصورت نوارهای نازک درآورد و هر تکه را مثل یک مستطیل محاسبه کرده و در نهایت آنها را با هم جمع کنیم. اگر چه وقتی تعداد نوارها محدود باشد دقت محاسبه هم کم است ولی اگه تعداد نوارها را بینهایت فرض کنید محاسبه دقیق است. از این روش نه تنها برای محاسبه سطح بلکه برای محاسبه حجم هم می توان استفاده کرد. تنها چیزی که لازم داریم فرمول دیواره های شکل یا جسم است.  این روش را به نام انتگرال و انتگرال‌های دوگانه و سه‌گانه می‌شناسیم.

همانطور که گفتم تخصص پروفسور میرزاخانی در سطوح ریمانی و محاسبه سطح آنهاست. اشکال کار در محاسبه سطح این اشکال اینجا بود که بیشتر سطوح ریمانی فرمول مشخصی برای دیواره و مرز ندارند. آنها توسط مشخصات عمومی تعریف می شوند. می توانید حدس بزنید محاسبه این سطوح همانقدر برای ریاضیدانان قرن بیستم طاقت فرسا است که اوایل قرن هجده برای ریاضیدان های آن زمان محاسبه سطح محصور سخت بود. در حقیقت می توان کار پروفسور میرزاخانی را با کار لابیب‌نیتز مقایسه کرد. ایده پروفسور میرزاخانی این بود که روی این سطوح می توان هذلولی‌ها یا مقاطع مخروطی ترسیم کرد و این‌ها کل سطح را می پوشانند و چون می‌توان آنها را محاسبه کرد، پس سطح این شکل‌های ریمانی هم قابل محاسبه هستند. خوبی این روش این است که فرمول هذلولی ها یا مقاطع مخروطی "رکورزیو" است ، یعنی یک فرمول با تغییرات کوچک برای همه آنها. همانگونه که لایب‌نیتز محاسبات سطوح محصور بین منحنیها را برای ریاضیدانان قرن هجده و تمام اعصار بعد از خود بسیار آسان کرد پروفسور میرزاخانی هم روشی در اختیار ریاضیدانان قرن بیست و یکم قرار داد که بتونند براحتی به محاسبه سطوح ریمانی بپردازند.
محاسبه سطوح ریمانی کاربرد فراوانی در دینامیک و فیزیک نوین دارد.

با تشکر از آقای "حمید راوخر" جهت نگارش مطلب

ادمین "13"‏

بسیار از ما سوال شده که تخصص مریم میرزاخانی چیست و او چرا مهم‌ترین جایزه ریاضی جهان را از آن خود کرده است.

برای اینکه بدانیم چرا پروفسور میرزاخانی جایزه فیلدز را گرفت، باید کمی اطلاعات هندسی دوره دبیرستانی را بیاد بیاوریم. نترسید! قول می دهیم سراغ فرمول ها نرویم.
 


ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393

گر ز حال دل خبــــــــر داری بگو ...........  ور نشانی مختصـــر داری بگو

مرگ را دانم ولی تا کوی دوست  ........   راه اگــــــــر نزدیکتر داری بگو 

 

دانلود فایل تصویری دلشدگان

دانلود فایل صوتی دلشدگان


 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393

ما نه سقـــــــراط نه افلاطونیم  ..........  منطـــــق و فلسفه اکنونیم

هر چه همرنگ جماعت بشویم  ..........  باز هم وصــــــله ناهمگونیمارسال توسط صابری---سورانی

خرید سریال کره ای