آسمان
آسمان رشک برد بهر زمینی که در او ------ دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشینند...


گالیله: در ریاضیات آنچه مهم است، فکر کردن است !

از وبلاگ آقای افشاریارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393

هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ

 

الفبای خط میخی پارسی باستان

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه سوم آبان 1393


گفت دانایى که گرگى خیره سر

هست پنهان در نهاد هر بشرلاجرم جارى است پیکارى سترگ

روز و شب مابین این انسان و گرگزور بازو چاره این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست


اى بسا انسان رنجور و پریش

سخت پیچیده گلوى گرگ خویش


اى بسا زور آفرین مردِ دلیر

مانده در چنگال گرگ خود اسیر


هرکه گرگش را دراندازد به خاک

رفته رفته مى‌شود انسان پاکهرکه با گرگش مدارا مى‌کند

خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

             


هرکه از گرگش خورد دائم شکست

گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هستدر جوانى جان گرگت را بگیر

واى اگر این گرگ گردد با تو پیر


روز پیرى گرکه باشى همچو شیر

ناتوانى در مصاف گرگ پیر


اینکه مردم یکدگر را مى‌درند

گرگهاشان رهنما و رهبرنداینکه انسان هست این سان دردمند

گرگها فرمان روایى مى‌کننداین ستمکاران که با هم همرهند

گرگهاشان آشنایان همندگرگها همراه و انسانها غریب

با که باید گفت این حال عجیب!...

 

لینک دانلود فایل تصویری شعر گرگ با صدای استاد فریدون مشیری


 ارسال توسط صابری---سورانی


خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد

تا "گود" هست، میان دارم، اهل کنار، نخواهم شد


یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم

چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد


من زنده ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن

از سنگ و صخره نپرهیزم، سیلم، مهار نخواهم شدگیسو به حیله چرا پوشم، گردآفرید چرا باشم

من آن زنم که به نامردی، سوی حصار نخواهم شد


برقم که بعد درخشیدن، از من سکوت نمی زیبد

غوغای رعد ز پی دارم، غافل ز کار نخواهم شد


تیری که چشم مرا خسته ست، در کشتنم به خطا جسته ست

"بر پشت زین" ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد


گفتم هر آنچه که بادا باد، گر اعتراض و اگر فریاد

"تنها صداست که می ماند" من ماندگار نخواهم شددر عین پیری و بیماری، دستی به یال سمندم هست

مشتاق تاختنم؛ گیرم دیگر سوار نخواهم شدسیمین بهبهانی
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : جمعه یازدهم مهر 1393

 متن اهنگ همه هیچم (همایون شجریان)

نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!
نه ز بادم و نه زآتش که نواده ی زمینم!

منم و چراغ خردی که بمیرد از نسیمی
نه سپیده دم به دستم، نه ستاره بر جبینم

نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم

نه حق حقم، نه نا حق
نه بدم، نه خوب مطلق
سیه و سپیدم: ابلق! که به نیک و بد عجینم
تب بوسه ایم از آن لب، به غنیمت است امشب
که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم
که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد
نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم

نزنم نمک به زخمی که همیشگی است، باری،
که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم
که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم
نه فرشته ام، نه شیطان...ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393
هر کس بدین درگاه وارد شد نانش دهید و از ایمانش مپرسید چون هرکس که به درگاه

حق جل و علی به جان ارزد بدین درگاه به نان ارزد...


"شیخ ابوالحسن خرقانی"ارسال توسط صابری---سورانی

شب است و ساغر شوقم ز باده گلگون است

ولی چه سود که در جــــام زندگی خون است

 

ز سوی قمریکان شکســـــــــــــــته بال چمن

هر آنچه نغمه به گوشـم رسیده محزون است

 

 

سرود سرمـــدی ای دوست لحظه ای سرکن

که غـــــــم نموده کمین در پی شبیخون است

 

 

چه گوهـــــــــــــــری به کمال تو کار برده فلک

که هر هــــــــــنر که تو را داده در مکنون است

 

ندارد این همه شور و نشاط و ســـــــرمستی

شراب اگر چه ز خمــــــــــــخانه فلاطون است

قلــــم ز نیشکر است و رقــــم ز سوده مشک

ز بس که خط تو شیرین و شنگ و موزون است

 

پری وشان خـــــط و خلق و بانگ و نغمه و شور

به هم برآمده ای دوست این چه افســون است

 

تو کوله بار هنـــــــر بسته می روی شب و روز

اگر چه فاصــــله ها کوه و دشت و هامون است

 

شجـــر که پاک بود میوه اش شکــــــر ریز است

گهر که پاک بود طالعش هــــــــــــــمایون است

 

به شعـــــــــر حافظ و آوای دلکشت "بیـــــــژن"

اگر که جان دهد از شـــــــــــوق باز مغبون است 

 

زاد روزت خجسته و میمون باد خسرو آواز ایران استاد شجریان...ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393

 برسان باده كه غــــــــــــــــم روي نمود اي ساقي
 اين شبيخون بــــــــــــــــــــلا باز چه بود اي ساقي

 حاليــــــــا نقش دل ماست در آئيــــــــــــنه ي جام
 تا چه رنگ آورد اين چــــــــــــــــرخ كبود اي ساقي

 ديدي آن يــــــــــــــار كه بســـــــتيم صد امّيد در او
 چون به خون دل ما دســـــــــــت گشود اي ساقي

 تيـــــــــــــره شد آتش يزداني ما از دم ديـــــــــــــو
 گر چه در چشـــــــــــم خود انداخته دود اي ساقي

تشنه ي خون زمين است فــــــــــــــلك، وين مه نو
 كهنه داسي است كه بـس كشته درود اي ساقي

 منّتي نيــــــــست اگر روز و شبي بيشــــــــــم داد
 چه از او كــــــــــــاست و برمن چه فزود اي ساقي

  بس كه شستيم به خونــــــــــاب جگر جامه ي جان
  نه از او تــــــــــــــــار به جا ماند و نه پود اي ساقي

 حق به دست دل من بود كه در معبد عشــــــــــــق
 سر به غيــــــــــــــر تو نياورد فـــــــــرود اي ساقي

 اين لب و جـــــــــام پي گردش مِي ساخـــــــته اند
  ورنه بي مي ز لب و جــــــــــام چه سود اي ساقي

 در فــــــرو بند كه چون "سايه" درين خلوت غـــــــم
 با كسم نيـــــــــــــست سر گفت و شنود اي ساقی

بیست و نهم شهریور یادآور سالروز وفات یکی از بزرگترین  اساتید موسیقی ایران است. استاد پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور ایرانی در ۲۹ شهریور ۸۸ دار فانی را وداع کرد.

روحش شاد و یادش گرامی...ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393
ای مرد فرمان خداوند در نظرت ناپسند نیاید،
راه راست را ترک مکن،
شورش مکن.
خدای بزرگ است،
 اهورامزدا که این هستی بی نقص را آفرید،
که شادی را  برای مردم آفرید،
که خرد و دلیری به داریوش شاه بخشید،
آنچه راست است خواست من است،
مرد دروغگو را دوست نیستم،
تند خو نیستم.
آنچه در خشمگینیم آشکار شود به نیروی اندیشه ام سخت نگه میدارم.
بر خود بسیار فرمانروایم...

بخشی از سخنان داریوش شاه هخامنشی در نقش رستم.ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393
يك جمله اي را يك بار علي مطهري گفت و به نظر من جمله درستي اومد. ايشون گفتن : " كه اگر عوارض تصميمات اقتصادي خودش را در ميان مدت نشان مي دهد عوارض تصميمات فرهنگي در بلند مدت خود رو نشون مي دهند و زمان لازم براي رفع آنها هم همين تناسب را دارد" .ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393
‏بسیار از ما سوال شده که تخصص مریم میرزاخانی چیست و او چرا مهم‌ترین جایزه ریاضی جهان را از آن خود کرده است.

برای اینکه بدانیم چرا پروفسور میرزاخانی جایزه فیلدز را گرفت، باید کمی اطلاعات هندسی دوره دبیرستانی را بیاد بیاوریم. نترسید! قول می دهیم سراغ فرمول ها نرویم.

اول از هندسه اقلیدوسی شروع کنیم. چون این دقیقا چیزیست که در دبستان و دبیرستان یاد می‌گیریم. داستان از آنجا شروع شد که در بازه‌ای از زمان تعداد قضیه ها و قانونها و قواعد ریاضی خیلی زیاد شده بود و مسلماً همه با هم ربط داشتند. ولی یک سری قواعدی هم بودند که اصولاً قابل اثبات نبودند، هر چند خیلی واضح بنظر می‌رسیدند. در جستجوی اینکه کدام قانون با کدام قانون دیگر در ارتباط است و کدام یک از دیگری نتیجه گرفته میشود؛ ریاضیدانها به 5 اصل رسیدند که قابل اثبات نبودند و از یکدیگر نتیجه گرفته نمی‌شدند و معروف به اصول اولیه هندسه اقلیدوسی شدند:

1. مابین دو نقطه فقط یک خط راست میتوان رسم کرد.
2. یک پاره خط را می توان از هر دو طرف تا بینهایت ادامه داد.
3. از هر نقطه میتوان یک دایره با شعاع دلخواه رسم کرد
4. همه زوایای قائمه با هم برابرند.
5. از هر نقطه خارج یک خط فقط یک خط موازی با خط اول می توان رسم کرد.

هیچکدام از اینها را نمی‌توان به تنهایی اثبات کرد و توسط بقیه قوانین هم قابل اثبات نبودند، ولی فقط با استفاده از همین 5 اصل کل مباحث ریاضی آن زمان قابل اثبات بود. ریاضیدانها انسان های کنجکاوی هستند و البته هم سرکش. یک ریاضیدان آلمانی بنام ریمان تصمیم گرفت این 5 اصل را کمتر کند، یعنی یکی از آنها را با استفاده از بقیه اثبات کند، تلاش زیادی کرد ولی موفق نبود. در همین هنگام در روسیه هم یک ریاضیدان دیگر بنام لباچوفسکی روی همین مسئله کار کرد. تمام تلاشهای اولیه این دو به جایی نرسید، ولی هردو، ایده ی تقریبا مشترکی را دنبال کردند. هردو اصل پنجم رو کنار گذاشتند و سعی کردند تمام قضایا در هندسه اقلیدوسی را بدون آن حل کنند. نتیجه جالب این بود که اجبارا به یک اصل جانشین برای اصل پنجم نیاز پیدا کردند. لباچوفسکی گفت از نقطه خارج خط دو یا تعداد بیشمار خط موازی می توان رسم کرد و ریمان گفت اصلاً نمی توان خطی موازی رسم کرد. این شروع ایجاد دو هندسه کاملا متفاوت با هندسه اقلیدوسی بود.

ولی کاربرد هندسه ریمانی چه بود؟ کاربرد اکتشافات ریاضی معمولا سالها بعد از کشف مشخص میشود. حدود 70 سال بعد از ریمان، اینشتین خیلی خوشحال بود که ریمان این هندسه را قبلا فرموله کرده و او می تواند از آن استفاده کند. خود ریمان هیچ تصوری از کاربرد هندسه جدیدش نداشت. هندسه لباچوفسکی هنوز هم کاربرد چندانی ندارد. ولی فیزیک نسبیت بدون هندسه ریمان امکان پذیر نیست. 

تخصص پروفسور میرزاخانی هندسه ریمان است. خصوصا محاسبه سطح و حجم اشکال ریمانی یا بهتر بگویم اشکالی که در فضای چهار بعدی خم شده اند.

حالا باید کمی راجع به محاسبه سطح بدانیم. خوشبختانه نصف هندسه دبیرستانی در مورد محاسبه مربع، مستطیل، دایره، ذوزنفه و غیره هست. یعنی وقتی شکل ما قابل محاسبه باشد فقط یک فرمول لازم داریم تا سطح آن را بگوییم. تا اوایل قرن هجده محاسبه دقیق سطوح محصور بین منحنی ها کار سخت و طاقت فرسایی برای ریاضیدانان بود. ولی بزرگترین ریاضیدان تمام قرون «لایب‌نیتز» ابزار جدیدی بوجود آورد که به «بینهایت کوچکها» معروف است. ایده ساده بود و محاسبات ریاضی آن با نبوغ لایب نیتز تکمیل شد. برای محاسبه سطح زیر منحنی کافیست آن را بصورت نوارهای نازک درآورد و هر تکه را مثل یک مستطیل محاسبه کرده و در نهایت آنها را با هم جمع کنیم. اگر چه وقتی تعداد نوارها محدود باشد دقت محاسبه هم کم است ولی اگه تعداد نوارها را بینهایت فرض کنید محاسبه دقیق است. از این روش نه تنها برای محاسبه سطح بلکه برای محاسبه حجم هم می توان استفاده کرد. تنها چیزی که لازم داریم فرمول دیواره های شکل یا جسم است.  این روش را به نام انتگرال و انتگرال‌های دوگانه و سه‌گانه می‌شناسیم.

همانطور که گفتم تخصص پروفسور میرزاخانی در سطوح ریمانی و محاسبه سطح آنهاست. اشکال کار در محاسبه سطح این اشکال اینجا بود که بیشتر سطوح ریمانی فرمول مشخصی برای دیواره و مرز ندارند. آنها توسط مشخصات عمومی تعریف می شوند. می توانید حدس بزنید محاسبه این سطوح همانقدر برای ریاضیدانان قرن بیستم طاقت فرسا است که اوایل قرن هجده برای ریاضیدان های آن زمان محاسبه سطح محصور سخت بود. در حقیقت می توان کار پروفسور میرزاخانی را با کار لابیب‌نیتز مقایسه کرد. ایده پروفسور میرزاخانی این بود که روی این سطوح می توان هذلولی‌ها یا مقاطع مخروطی ترسیم کرد و این‌ها کل سطح را می پوشانند و چون می‌توان آنها را محاسبه کرد، پس سطح این شکل‌های ریمانی هم قابل محاسبه هستند. خوبی این روش این است که فرمول هذلولی ها یا مقاطع مخروطی "رکورزیو" است ، یعنی یک فرمول با تغییرات کوچک برای همه آنها. همانگونه که لایب‌نیتز محاسبات سطوح محصور بین منحنیها را برای ریاضیدانان قرن هجده و تمام اعصار بعد از خود بسیار آسان کرد پروفسور میرزاخانی هم روشی در اختیار ریاضیدانان قرن بیست و یکم قرار داد که بتونند براحتی به محاسبه سطوح ریمانی بپردازند.
محاسبه سطوح ریمانی کاربرد فراوانی در دینامیک و فیزیک نوین دارد.

با تشکر از آقای "حمید راوخر" جهت نگارش مطلب

ادمین "13"‏

بسیار از ما سوال شده که تخصص مریم میرزاخانی چیست و او چرا مهم‌ترین جایزه ریاضی جهان را از آن خود کرده است.

برای اینکه بدانیم چرا پروفسور میرزاخانی جایزه فیلدز را گرفت، باید کمی اطلاعات هندسی دوره دبیرستانی را بیاد بیاوریم. نترسید! قول می دهیم سراغ فرمول ها نرویم.
 


ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393

گر ز حال دل خبــــــــر داری بگو ...........  ور نشانی مختصـــر داری بگو

مرگ را دانم ولی تا کوی دوست  ........   راه اگــــــــر نزدیکتر داری بگو 

 

دانلود فایل تصویری دلشدگان

دانلود فایل صوتی دلشدگان


 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393

ما نه سقـــــــراط نه افلاطونیم  ..........  منطـــــق و فلسفه اکنونیم

هر چه همرنگ جماعت بشویم  ..........  باز هم وصــــــله ناهمگونیمارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393

 

دست نفست ستـاره ها را چیده است ....... شب با دف ماه تا سحر رقصیده است

همچون سحـر از عطر اذان سرشاری ....... انگار لب تو را خـــــــــدا بوسیده است...

(ایرج زبردست)

از وجودت ناسپـــــــاسی کرده اند ............. از هنــــــــر حق ناشناسی کرده اند

ای صدایت اوج فریـــــــــــــاد وطن ............. ربنــــــــــــــایت را سیاسی کرده اند...


"درود بر غائب بزرگ رمضان استاد محمدرضا شجریان"ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
حیف! مروارید شد این قطره در کام صدف .......  کاش بهر مِی شدن در پای تاک افتاده بود...

جام جهانی رو میگم! کاش برزیل، حالا که به فینال نرسید، حداقل آرژانتین قهرمان میشد! حیف!...ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393
سایه جان رفتنی استیم بمانیم که چه؟   ..........   زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه؟

قاتل مرغ و خروسیــــــــم یکیمان کمتر    ..........    این همه جان گرامی بستانیم که چه؟...

                                                                                                                       شهریارارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه چهارم تیر 1393
از بزرگی روایت کرده اند که:

ما مسئول حرفهای خودمان هستیم نه مسئول نوع برداشت دیگران...ارسال توسط صابری---سورانی

ابر مي بارد و من مي شوم از يار جدا ........ چون كنم دل به چنين روز ز دلدار جدا

ابر و باران و من و يار ستــاده به وداع ........ من جدا گريه كنان، ابــــر جدا، يار جدا

سبزه نو خيز و هوا خرم و بستان سرسبز ..... بلبل روي ســـــيه مانده ز گلزار جدا

اي مرا در ته هـــــــر بند ز زلفت بندی ....... چه كني بند ز بنـــدم همه يك بار جدا

ديده ام بهر تو خونبار شد اي مردم چشم ..... مردمي كن،مشو از ديده خونبار جدا

نعمت ديده نخواهم كه بماند پس از اين .... مانده چون ديده از آن نعمت ديدار جدا

ميدهم جان،مرو از من وگرت باور نيست ... بيش از آن خواهي بستان و نگهدار جدا

حسن تو دير نماند چو ز خســـرو رفتي ...... گل بسي دير نماند چو شد از خار جدا

(امير خسرو دهلوي)

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : شنبه دهم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه ششم خرداد 1393

برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب...
ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393

تا لب سرخ تو دارد تب حوِّایی را

آدمی نیست که نشناخته رسوایی را

یوسف مصر دلش شور تو را خواهد زد

تو اگر کوک کنی ساز زلیخایی را

باید از هرچه دوات است سیا مشق کند

میر عماد آنخط ابروی چلیپایی را

با چه حالی به تماشا بنشینم امشب

این به هم ریخته گیسوی تماشایی را

تو اگر لطف کنی چند غزل بنشینی

مفتخر میکنی امشب من و تنهایی را

حسین زحمتکشارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : پنجشنبه یکم خرداد 1393

درود

دانش آموزان گرامی،برای مشاهده سوالات و پاسخنامه روی لینک درس مورد نظر در جدول اول و برای مشاهده نمره روی لینک نام درس خود در جدول دوم کلیک کنید. (لازم به ذکراست لینک دانلود سوالات و پاسخنامه یکی دو ساعت پس از امتحان فعال میگردد!)
سپس چهار رقم آخر شماره دانش آموزی یا چهار رقم آخر سریال شناسنامه خود را پیدا کرده و نمره خود را در ستون مقابل آن بیابید.
در صورتی که به نمره خود اعتراض دارید تا ۲۴ ساعت پس از قرار گرفتن نمرات روی وبلاگ مهلت دارید تا در قسمت نظرات اعتراض خود را وارد نمائید تا برگه ها تصحیح مجدد گردد. بدیهی است اگر در این مدت اعتراضی ثبت نشد نمرات ثبت و به دبیرستان مربوطه ابلاغ خواهد شد.

باز هم تاکید میکنم چهار رقم آخر شماره دانش آموزی با چهار رقم آخر شماره سریال شناسنامه شما یکی است. اگر شماره دانش آموزیتون رو ندارید از شماره سریال شناسنامه تون کمک بگیرید.

هماره شاد و همواره پیروز باشید...

با سپاس

سوالات و پاسخنامه امتحانات خرداد ۹۳

سوالات

پاسخنامه

ریاضی۱نوبت صبح(هماهنگ کشوری)

ریاضی۱نوبت عصر(هماهنگ کشوری)

ریاضی ۲ نیرومند

پاسخنامه ریاضی ۲ نیرومند

آمار دوم انسانی کمال الملک

پاسخنامه آمار دوم انسانی کمال الملک

آمار سوم تجربی کمال الملک

پاسخنامه آمار سوم تجربی کمال الملک

ریاضی سوم تجربی (نهائی)

ریاضی سوم انسانی (نهائی)

ریاضی پیش انسانی کمال الملک

پاسخنامه ریاضی پیش انسانی کمال الملک

فیزیک ۱ بانو امین

پاسخنامه فیزیک ۱ بانو امین

آمار بانو امین

پاسخنامه آمار بانو امین

هندسه ۱ بانو امین

پاسخنامه هندسه ۱ بانو امین

قانون کار بانو امین

پاسخنامه قانون کار بانو امین

   

نمرات امتحانات خرداد ۹۳ 

 ارسال توسط صابری---سورانی
 
تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393
دارم سوالات رو دانلود میکنم و دسته بندی میکنم. سعی میکنم امروز فردا آماده شون کنم که برا استفاده دانش اموزان و همکاران رو وب بذارم.

با آرزوی توفیق برا همه دانش آموزان محترم در این امتحانات پیش رو.ارسال توسط صابری---سورانی

خرید سریال کره ای